איתחול למונע נזילות למתקני מים

איתחול למונע נזילות למתקני מים,

באמצעות אביזר זה ניתן לאתחל את מונע הנזילות שנכנס למצב נעילה.

ללא אביזר זה יש צורך לקרוא לטכנאי לביטול נעילת המנוע לנזילות.

לחיצה על הכפתור האדום תשחרר את נעילת מונע הנזילות,

לתפעול יש ללחוץ על הכפתור האדום לאחר שתוקנה הבעיה.

מק"ט: 30-14-05

54

תפריט נגישות